Delbart

Et utvalg av artikler og ytringer – send gjerne forslag til andre artikler til post@inngrep.no.

– Spinnvilt

– Vi får for lite dokumentasjon og innsyn i regjeringens egne vurderinger om inngrepene. For at vi jurister og pressen skal kunne gjøre jobben vår, er det helt avgjørende med offentlighet rundt ved vurderinger av forholdsmessighet bak inngripende smitteverntiltak, sier jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.


Veikart til vaksinepass

EU vil innføre et felles vaksinepass, og begynte med det arbeidet allerede i 2018. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har varslet at de vil fremme lovforslag om omstridt pass i 2022, til tross for at folket to ganger har sagt nei til innenlands vaksinepass.


Ingen innlagt etter omikron-julebord

De som ble omikron-syke etter verdens mest kjente julebord på DS Louise i Oslo opplevde forkjølelsessymptomer og lette influensasymptomer, ifølge en studie fra FHI. Null – 0 – ble innlagt på sykehus med sykdom.


But why?

– I stedet for å sørge for tilstrekkelig kapasitetsøkning i helsevesenet innfører myndighetene strenge smitteverntiltak som rammer de aller fleste, skriver Klassekampen-redaktør Mari Skurdal.


– Helsevesenet må styrkes

– Et allerede overbelastet helsevesen brukes som unnskyldning for nye inngripende tiltak og nedstengning. Tenk om utelivet fikk holde åpent, og støtteordningene gikk til oppbemanning av helsevesenet, sier sykepleier Lene Woll.


Er vaksinepass egnet og nødvendig?

– Det er et viktig prinsipp i den internasjonale menneskerettighetsjus at restriksjoner må være proporsjonale, og at man ikke skal diskriminere mellom folk på annet enn saklig grunnlag. Begge vurderinger krever at en restriksjon må være egnet til å realisere formålet, og at den må være nødvendig, det vil si at det ikke finnes alternative tiltak som er like gode. Slik er ikke situasjonen når det gjelder bruk av vaksinepass i Norge, skriver jussprofessor Hans Petter Graver.


Våre indre fiender

– Når mennesker settes opp mot hverandre gir det næring til antidemokratiske strømninger. Spesielt problematisk blir det om man begynner å identifisere «indre fiender», og nå har enkelte stemmer slått an tonen for det ved å hevde at de uvaksinerte er gratispassasjerer som ødelegger for de vaksinerte og at de derfor må kontrolleres ved hjelp av et koronapass Med andre ord, dem mot oss, skriver filosofiprofessor Einar Øverenget.


Daglige tall

I Storbritannia kan du dag for dag se hvor mange som er innlagt på sykehus med omikron-varianten. Det gir leseren faktaopplysninger som kan fortelle om «press mot helsevesenet». I Norge har Folkehelseinstituttet foreløpig ikke publisert slike kritisk viktige tall.


Folkemobilisering

I løpet av en uke i mai 2021 mobiliserte mer enn 10.000 vanlige folk mot første forsøk på å innføre vaksinepass. Det folkelige engasjementet mot vaksinepasset – som mangler sidestykke i norsk rettshistorie – satte norgesrekord i antall negative høringssvar i en lovsak. Den forrige rekorden ble satt i anledning ideen om portforbud. Da svarte drøye 1000 nei under høringen.


– Vaksinepasset kan forskjellsbehandle etniske minoriteter

– Høringsnotatet problematiserer i liten grad spørsmålet om forskjellsbehandling på grunnlag av etnisitet og nasjonalitet, selv om det er kjent at andelen som vaksinerer seg varierer signifikant med dette grunnlaget. Jo mer utstrakt bruken av sertifikatet er, og dermed et større inngrep den gjør i menneskerettighetene, desto høyere krav stilles til legitimitet, proporsjonalitet og nødvendighet, skrev Hans Petter Graver, Mona Naomi Lintvedt, Anna Nylund, Kristin Bergtora Sandvik ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, da Solbergregjeringen gjorde første forsøk på å innføre vaksinepass våren 2021.


ABC til forholdsmessighet

– Vurdering av forholdsmessighet må gjøres for alle smitteverntiltak: «Nytten må veies opp mot den belastning tiltaket medfører», skriver lege og professor Michael Bretthauer, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø, professor i rettsvitenskap Anna Nylund, Universitet i Bergen, professor i filosofi Einar Øverenget, Høgskolen i Innlandet, lege og førsteamanuensis Magnus Løberg, Universitetet i Oslo, lege og professor Mette Kalager, Universitetet i Oslo, og professor i rettsvitenskap Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo og preses i Det norske Videnskapsakademi.


– Tafatt advokatforening

Advokater mente Advokatforeningen fremstod «tafatt» og «sviktet sitt samfunnsoppdrag», da foreningen kritikkløst manglet bemerkninger ved det første forsøket på å innføre vaksinepass våren 2021. Foreningen uttalte seg likevel slik at den er bundet til masten ved neste korsvei med ordet «da»: «Advokatforeningen forutsetter at det vil bli foretatt slike grundige forholdsmessighetsvurderinger, og kan da ikke se at det er grunnlag for at selve ordningen skulle stride mot menneskerettigheter».

Nettstedet bruker cookies. Ved å trykke på ja-knappen, aksepterer du det.