Hva er «inngrep»?

Av Sjak R. Haaheim, advokat

«Inngrep» for en medisiner involverer ofte skalpell og sting. For en jurist er «inngrep» at Staten griper inn i Borgernes rettigheter. Begge deler kan smerte, hver på sin måte.

Vi hører mye snakk om «tiltak» mot pandemien, men dette ordet er mer villedende og upresist enn det trenger å være: Enten gjør Staten inngrep i dine rettigheter, eller så gir Staten råd om hva du bør/ikke bør gjøre. Ordet «tiltak» bidrar bare til å tilsløre grensen mellom inngrep i form av forbud/påbud på den ene siden og anbefalinger på den annen side.

«Enten gjør Staten inngrep i dine rettigheter, eller så gir Staten råd…»

Mens et råd ikke påfører deg noen plikter, er det verre med et inngrep. Et inngrep kan gis i form av påbud eller forbud. Nektelsen av å kunne reise til hytta var et forbud. Karantene på visse vilkår er et påbud. Når du utsettes for et inngrep i dine vanlige friheter, stiller det noen krav til Staten.

Dette må du vite om inngrep i dine friheter:

1. Det må foreligge et forsvarlig faktisk grunnlag for inngrepet.

2. Det må foreligge en lovhjemmel for inngrepet.

3. Inngrepet må være forholdsmessig.

«Forsvarlig faktisk grunnlag» innebærer at Staten ikke kan basere inngrep på spekulasjoner eller for dårlige opplysninger. Enkelt sagt: Inngrep overfor borgerne må bygges på fjell av fakta, ikke på sandgrunn av spekulasjoner. Hvis det viser seg at omikron-varianten ikke gir så mye press på sykehusvesenet som antatt da inngrep ble besluttet, svinner det faktiske grunnlaget for å opprettholde inngrepet.

Krav til «lovhjemmel» er en sentral rettsstatsgaranti i ethvert demokrati: Staten kan ikke blande seg inn i Borgernes liv, uten at inngrepet er ankerfestet i en lov som er demokratisk vedtatt. Vi kjenner prinsippet i andre sammenhenger: Politiet kan ikke ransake uten hjemmel, kommunen kan ikke ekspropriere uten hjemmel. Inngrep i en fredskrise må ha klar hjemmel. I en situasjon der vi har mat, vann, strøm og dopapir, er det ikke adgang til å skremme folk med «fordi korona».

«Staten skal ikke skyte spurv med kanon…»

Et inngrep må også være «forholdsmessig» for å være lovlig. Det stilles krav til et visst samsvar mellom mål og midler. Eller sagt litt forenklet: Staten skal ikke skyte spurv med kanon. Vi kan unngå enhver pandemi ved å hermetisk stenge alle grenser, nekte alle flyreise og tvinge alle innendørs med portforbud og patruljerende politi i gatene. Men det vil være uforholdsmessig.

Nettstedet bruker cookies. Ved å trykke på ja-knappen, aksepterer du det.