Pressens pandemipress

– Hvis pressen la ned i morgen – ville vi da merke at vi hadde en pandemi? spurte Ingrid Hokstad, stipendiat og lege i medisinsk biokjemi, på Twitter.

Følg gjerne @Hokkis på Twitter. Her gjengir vi hele tråden Hokstad la ut 16. desember 2021 – tweet for tweet – med forfatterens tillatelse:

1/ Når pressen nærmest driver oss ut i kaos og konflikt – hvem står de til ansvar for? En fri, kritisk presse er en grunnpilar i et demokratisk samfunn, og pressesensur er noe man vil unngå for enhver pris.

2/ Likevel må det være lov å spørre om pandemiresponsen i Norge er tjent med en presse som i stor grad spiller på frykt, som pumper ut smittetall i et «pandemi-minutt-for-minutt-opplegg».

3/ Spesielt har @vgnett og @nrknyheter vært ille i mine øyne, mens @Aftenposten og @Morgenbladet har hatt en mer saklig og til dels kritisk dekning. Tankeeksperiment: hvis pressen la ned i morgen – ville vi da merke at vi hadde en pandemi?

4/ Folk ville dødd på sykehjemmet som vanlig, helsevesenet ville vært under sterkt press – slik de ofte er i vintersesongen, folk ville snufset og harket, men ellers ikke merket mye er min påstand.

5/ Er det da tjenelig at media gjør at vi alle går rundt og føler på at enden er nær; at alle rundt oss er potensielt farlige smittebomber, at man har en oppfatning av at folk «dør som fluer» selv om dødeligheten ikke er høyere enn i andre vintersesonger?

«Er det da tjenlig at media gjør at vi alle går rundt og føler på at enden er nær; at alle rundt oss er potensielt farlige smittebomber, … at folk «dør som fluer»?

Ingrid Hokstad, lege

6/ Politikere som vedtar tiltak får i lite grad kritiske spørsmål; tvert i mot er det som om journalistene tørster etter strengere tiltak med sine evinnelige spørsmål om vi «ikke burde vært enda strengere?». Hva er det med dem?

7/ Vil de så gjerne fortsette med hjemmekontor i joggebuksa? Er det berusende å se hvor mange klikk man får hver gang man legger ut en ny overskrift som skremmer livsskiten ut av folk? Det er på tide at media tar et større ansvar for å unngå frykt, polarisering, og sykdomsfokus.

8/ Dere selger sikkert litt mindre på det, men dere kan ikke fortsette slik som nå – da kommer vi aldri ut av denne panikkartede tilstanden.

9/ Og nei, dere kan ikke bare si at «folk kan da bare slutte å lese oss om de vil» – folk trenger informasjon, og det er fullstendig menneskelig å ville lese en sak som sier at «DU SKAL DØ I MORGEN» for å karikere – dere kan ikke legge ansvaret over på publikum, dere må faktisk…

10/ …ta deres egen rolle på alvor, innse at dere påvirker hvordan dette utspiller seg, og forvalte makten deres på en måte dere kan stå for i ettertiden.

@tselbekk  sier det godt her:

11/ Et par andre lesverdig saker om dette: Raymond Johansen med advarsel til mediene:

og denne fra @snorrevalen er også god:

Og denne:

Nettstedet bruker cookies. Ved å trykke på ja-knappen, aksepterer du det.