En folkefiende

Av Silje Schevig, psykologspesialist

mRNA-vaksinene ble markedsført som veien ut av pandemien. Men når kritiske røster raskt stemples som «antivaxxere» og «konspirasjonsteoretikere», hindres saklig debatt om hvor godt vaksinene egentlig virker. Det er et problem.

Dr. Robert Malone er en av flere medisinske fageksperter som har kommet med kritiske innspill. Han har vært med å utvikle mRNA-teknologien som brukes i vaksinen. Malone vektlegger at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til vaksinens trygghet og da spesielt når det kommer til barn. Han forsøker å formidle at for den yngre generasjonen kan bivirkninger av vaksinen ha betydelig større konsekvenser enn det å gjennomgå covid-sykdom, som faktisk gir bedre immunitet enn vaksinen. Han stiller også spørsmål ved hvorfor det kun fokuseres på vaksiner og ikke på virksom behandling. Disse spørsmålene er han ikke alene om å stille.

Etter å ha formidlet kunnskap og stilt kritiske spørsmål ble Dr. Malone blant annet kastet ut av Twitter og YouTube og fjernet fra Wikipedia. Han var lenge som sunket i jorden. Fremfor å få tilbakevist sine påstander blir han utsatt for personangrep. Man kan få inntrykk av at det nærmest er umoralsk å stille spørsmål til det generelle narrativet om at vaksinen er helt ufarlig og svært effektiv, og at det ikke eksisterer noen behandling for virussykdom. Det som utspiller seg minner om plottet i Henrik Ibsens drama «En folkefiende».

Det kan selvfølgelig hende disse legene tar alvorlig feil, men når de ikke får lov til å si noe om sin bekymring, hvor er vi da på vei? Det synes åpenbart at det å kneble enhver form for kritikk bare bidrar til enda mer skepsis og dermed blir farligere enn å slippe til de kritiske røstene. 

Hvorfor kan vi ikke heller skape rom for en åpen vitenskapelig debatt i en verden som blir mer og mer splittet, der folk uansett selv oppsøker informasjon? Uten kildekritikk av alle versjoner av virkeligheten, inkludert både vaksiner og medisiner, blir denne splittelsen større. I stedet danner det seg subkulturer utenfor den offentlige virkeligheten myndighetene fokuserer på.

«Verden er ikke sånn at noen har helt rett og andre tar helt feil på alle områder. Selv tanker på villspor kan ha snev av sannhet i seg»

Verden er ikke sånn at noen har helt rett og andre tar helt feil på alle områder. Selv tanker på villspor kan ha snev av sannhet i seg. Om en person mener at en bil bør ha fire hjul og bremser, men samtidig påstår at jorda er flat, så er vel likevel noe av det denne personen sier relativt fornuftig?

Enkelte av bitene i argumentasjonsrekken på begge sider kan være skremmende riktige. Alle visste at vaksinene ikke var ferdig utviklet, og ble rullet ut i verden på nødgodkjennelse. Vi tok en vaksine (eller tre) for laget og for bestemor, mens ulike medisinske miljøer forsket på spreng over hele verden.

Vi har fått mange nye svar etter hvert som vi lærer om vaksinenes virkning og bivirkninger. Vi må også få kikke både forskningen, dokumentasjonen og påstandene i kortene. Vi må få stille flere nye spørsmål.

Det er ikke bare vaksinemotstandere som lurer på hvorfor selv barn og unge som ikke er ferdig utviklet får tilbud om å ta en vaksine, når vi allerede er langt ute i en mildere omikron-smittebølge, når de kan tåle covid bedre enn sårbare eldre og når vaksinen kun bidrar til mildere forløp. Hvorfor vaksinere den unge friske befolkningen når de vaksinerte ikke bidrar til å hindre smitte i noe større grad enn de uvaksinerte? Med tanke på at land som fører statistikk på smittespredning basert på vaksinestatus (eksempelvis Skottland, Storbritannia og Danmark) har flere pr 100 000 fullvaksinerte som er smittet enn det er pr 100 000 uvaksinerte, gir da koronasertifikat i Norge mening?

«Hvorfor kan man ikke stille både kritiske og dumme spørsmål og diskutere saklig uten å settes i bås?» 

Hvorfor er det ikke mer snakk om studien publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet som konkluderte med dårlig effekt av covid-behandling som kunne føre til død, men som faktisk viste seg å være fabrikkert og derfor ble trukket tilbake? Hvem er tjent med å fabrikere slike resultater? Hvorfor har legemiddelverket bare behandlet litt over halvparten av de 56 479 innmeldte bivirkningene? Hvorfor har FHI sladdet store deler av det de skriver om vaksinesikkerheten (s.40-46) til vaksinen gitt til barn?

Hvorfor får vi ikke generell tilgang til velkjente medisiner, som ulike forskere mener er effektive mot covidsykdom og kan hindre innleggelser om den gis ved symptomdebut? Hvorfor er vi så skeptiske til eksisterende medisiner som mange land allerede bruker, mens vi aksepterer helt nye vaksiner uansett aldersgruppe? Kan det handle om penger, makt eller medisinsk prestisje? Finnes det supplement til vaksine nå utover vinteren for de som faktisk blir syke, og ikke bare tester positivt? Hvorfor kan man ikke stille både kritiske og dumme spørsmål og diskutere saklig uten å settes i bås? 

Er det rart det blir krig i verden? Vi skal være glade nordmenn er et fredelig folkeslag hvor kulturlivet heller går i tog mens de betaler sin moms med mer gjeld. At fremsynte sydenturister nøyer seg med å brenne munnbind og at ungdommene heller skader og sulter seg selv, fremfor å kaste stein for å få flere helsesykepleiere og hjelp for sin ensomhet og håpløshet.

Nettstedet bruker cookies. Ved å trykke på ja-knappen, aksepterer du det.